Bruk av luftsportsområdene

Avinor jobber med endringer av luftrommet på Østlandet, inklusive endringer av luftsportsområdene, og KAS har  gitt innspill til denne prosessen som forhåpentlig blir ferdig til neste sesong. Inntil dette er på plass minner vi om nåværende beste praksis:

Luftsportsområdene nærmest Kjeller strekker seg fra bakken, gjennom G-luftrom opp til 3500 fot i område C2, F og B, til 4500 fot i område A, og videre opp i kontrollert luftrom klasse C i overliggende TMA. Vi skal alltid kontakte Oslo Approach på 118.475 for klarering før vi bruker disse områdene til airwork og akro-flyging som da normalt foregår både i TMA og under TMA. Selv om du har klarering til å operere i et område, kan du risikere at det er annen trafikk i G-luftrommet under deg. Om slik trafikk har transponder og den er slått på, vil du mest sannsynligvis bli informert av lufttrafikktjenesten, men det er ingen garanti. Det er også noen som flyr uten transponder. Risikoen for konflikt med annen trafikk er størst i område F, da  dette området inkluderer store deler av Øyern hvor det er mye trafikk i transitt. Det anbefales her at de som bruker område F til airwork eller akro holder seg på vestsiden av Øyern, og at trafikk i transitt holder seg over vannet, gjerne med «høyrekjøring». Hvis du absolutt må å fly gjennom et luftsportsområde i G-luft bør du lytte, eventuelt spørre om trafikkinformasjon på approach frekvensen 118.475. De fleste moderne flyradioer har mulighet til å lytte på en annen frekvens enn den som er aktiv, og dette er et godt hjelpemiddel til å ha god situasjonsforståelse i slike tilfeller eller i forbindelse med skifte frekvens eller venter på klarering.

Husk også på å bruke luftsportsområdene over Tyrifjorden vest for Oslo, her med Oslo Approach på frekvens 120.450. Disse er marginalt lengre unna, men det er ofte mindre trafikk der enn rundt Kjeller og dette reduserer også støyplagen for våre nærmeste naboer. Minner også om at frekvensen 123.5 skal videre benyttes i G-luft utenfor «Kjeller Sonen» , dvs utenfor de ytre rapporteringspunktene. I G-luft over Oslo skal frekvensen 122.00 benyttes.