Ny versjon av driftshåndbok for Kjeller flyplass

NY revisjon av Driftshåndbok for Kjeller flyplass ligger nå tilgjengelig på nettsiden i menyen under “Flyplassinformasjon”. Anbefalt høyde ved innflyging er hevet fra 1800 til 2000 fot for å gi bedre separasjon til terreng. Det er foretatt en presisering av reglene for landingstrening ift konsesjonsbestemmelsene. 

Nyheter

Previous article

Bruk av luftsportsområdene