Kjeller før 1918:
Det begynte på Kjeller i 1912, bare ni år etter verdens første motoriserte flyging. Kjeller flyplass er en av verdens eldste flyplasser.

Et jorde på gården Kjeller, ca 400 kvm stort, var den spede begynnelse. Det ga ca 100 meter til start og landing, men etter noen få år ble arealet utvidet til 700 kvm.

Det første flyet kom 1912 fra Frankrike i kasser og ble satt sammen på Kjeller. Første flyging fant sted en uke senere og dette var forløperen til Hærens Flyvevæsen som 1914 ble opprettet i med base på Kjeller.

1913 begynte man med vedlikehold og bygging av fly. Tidens Tegn besøkte Kjeller 29. april 1913 sammen med andre innbudte og neste dag hadde avisen en tegning fra den første “flyfabrikken”.

Første flyelev på Kjeller var Roald Amundsen. 1914 tok han sitt sertifikat og ble dermed den første med internationalt flyvercertifikat i Norge.

Første verdenskrig ga en økning i bevilgningen til forsvarbudsjettet og i 1916 ble flyplassarealet utvidet fra 40 til 650 mål. I tiden frem til 1918 ble det satt opp nærmere 100 bygninger, derav 16 flyskur eller hangarer.

Kjeller mellom krigene
Flygingen på Kjeller fortsatte og også flybyggingen skjøt fart. Det ble bygget en rekke flytyper på lisens, et av disse er bevart og flyr i dag på Kjeller. Flyfabrikken utviklet også en egen konstruksjon ved navn ”Kaje” som ble tatt i bruk av Hærens Flyvevæsen.

Kjeller under 2.verdenskrig
Krigen kom til Kjeller den 9.april, da bombet tyskerne plassen. Deretter ble den okkupert av tyskerne som straks satte i gang med å utvidet flyplassen. Kjeller Flyfabrikk ble vedlikeholdsbase for tyske fly og motorer, dette førte til at flyplassen ble bombet i 1943.

Kjeller etter 1945
Etter krigen har Forsvaret fortsatt med vedlikehold av fly og har utvidet sin virksomhet i takt med de fly Luftforsvaret opererer. I dag er virksomheten på Kjeller flyplass en av de aller største arbeidsplassene i Skedsmo kommune. 1955 ble Nedre Romerike Flyklubb stiftet og gitt adgang til å operere ut fra flyplassen.

Kjeller flyplass i dag:
I utkanten av Lillestrøm ligger Kjeller flyplass. Her blomstrer flere organisasjoner med sin aktivitet, blant annet Norges to største flyklubber Nedre Romerike Flyklubb og Oslo Flyveklubb. De har hver sin flyskole som gir grunnutdanning til piloter som ønsker å gå videre og skaffe seg en karriere innen luftfart eller til de som bare ønsker å ha flygning som en hobby.

Kjeller er også beriket med en unik samling av gamle fly. Nedre Romerike Flyklubb har en Veteranflygruppe som tar vare på disse og holder dem flygende. Omkring 20 av disse flyene er over 50 år gamle og klassifisert som kulturminner. Besøker du Kjeller en fin sommerdag vil du oppleve Norges eneste flygende museum. Fly som opprinnelig var bygget på Kjellers egen flyfabrikk, er restaurert og framstår i dag som prakteksemplarer.

Kjeller har også et selvbyggermiljø, de mest moderne konstruksjoner dukker opp i hangarene og de som tror at selvbygde fly består av en gammel motor, noen aluminiumsplater, litt verktøyet, ei platesaks og en nagletang, bør ta turen innom for å se.

Det henger vel litt i enda at Kjeller er et militært område med adgang forbudt. Det er for så vidt riktig, men i Småflyhavna er du hjertelig velkommen. Ta med deg lunsjkurven, slå deg ned på gresset og nyt aktiviteten en fin sommerdag. Du vil fort oppdage at Kjeller ikke bare er ei kjedelig asfaltstripe hvor det lander og tar av et fly i ny og ne, men en perle midt i Lillestrøm by. Velkommen skal du være.