KAS HISTORIKK
Kjeller Aero Senter AS (KAS)
I 2003 ble Forsvaret, som eier av Kjeller flyplass, pålagt å søke konsesjon for drift av flyplassen. Regler som sier at alle flyplasser som har mer enn 12 bevegelser pr uke, skal inneha konsesjon for å holde åpent. Forsvaret kom ikke opp i det antallet med sine flygninger og kastet ballen over til småflymiljøet på Kjeller.

Dermed ble KAS stiftet 2003 som et driftsselskap for Kjeller flyplass av flyklubbene, andre foreninger på Kjeller og Norges Luftsportforbund. Våren 2003 ble det søkt konsesjon for drift av flyplassen og det ble gitt midlertidig konsesjon fram til 31.12 samme år.

Ny søknadsprosess var i gang høsten 2003 og ved utgangen av året var den endelige konsesjonen på plass, dog kun for 3 år/10 000 bevegelser.

Det var også nødvendig med en leieavtale med FLO slik at alle de formelle og praktiske sakene på plass. Forsvaret har blant annet ansvaret for vedlikehold og brøyting av stripa. Samarbeidet mellom FLO og KAS er meget godt og viser at det er ingen problemer med at det er et militært og et sivilt område på Kjeller.