Kjeller RMZ/TMZ

Det innføres RMZ/TMZ (Radio- and Transponder Mandatory Zone) i G-luft i Kjeller området (119.10) og i Oslo området (122.00) fra 01.05.2024. Driftshåndboken for Kjeller er derfor oppdatert, med blant annet følgende endringer:

  • Anbefalt innflyging til Kjeller-Zone er hevet fra 1800 til 2000 fot for å gi bedre klaring til terreng, og anbefalt utflyging er hevet fra 2200 til 2300 fot.
  • Det er innført nye rapporteringspunkter RØVERKOLLEN, LEIRSUND og LØRENSKOG. Disse finnes ikke i AIP men bør brukes i stedet for andre vilkårlige lokal-navn. Rapporter avstand/retning/høyde i forhold til disse om dette er hensiktsmessig i forhold til trafikkbildet. Merk også at grensen for Kjeller-Zone  nå går direkte fra NITTEDAL til HAUKÅSEN, dvs at punktet RØVERKOLLEN blir nytt “entry punkt” i stedet for MARIDALSVANNET som nå blir et internt punkt i Oslo-Zone.
  • De tidligere anbefalte flyrutene på skissen i kapittel 11 er fjernet for å gjøre bildet mer oversiktlig. Beskrivelser av anbefalt flygemønster finnes fortsatt i DHB kapittel 3.
  • En skisse over Oslo-området er inkludert i kapittel 11 da det er usikkert om det vil bli utgitt nye områdekart i AIP. De indre rapporteringspunktene her blir neppe heller å finne i AIP men et forslag for å unngå bruk av lokale stedsnavn som ikke alle nødvendigvis kjenner.
NOTAM

Next article

Treningsområder