Per Inge Evensen – 90562416

Christan Falck – 90577423

Operativ ledelse skal være til hjelp i operative spørsmål du som pilot måtte ha og ikke minst: Har du sett eller vært med på en hendelse som du ikke var konfortabel med eller som ved å belyse kan være til hjelp for andre, ønsker vi at du tar kontakt. Operativ ledelse hverken kan eller ønsker å ilegge noen form for straffereaksjoner, men aktivt å bidra til å øke sikkerheten på Kjeller.