Adresse:
Småflyhavna
2007Kjeller

Telefon: +47 90562416
E-post: post@kjellerflyplass.no

Kontonummer: 5010.06.19498
Organisasjonsnummer: 985 835 144