Luftsportsområdene erstattes av fareområder

Avinor har bestemt at luftsportsområdene skal fjernes og erstattes av fareområder, og dette skal gjelde fra i morgen 21.3.24. De nye fareområdene rundt Kjeller gjelder fra bunn i TMA og opp til 6000 fot. Bruken av områdene er som for de gamle luftsportsområdene men Oslo APP ønsker at vi bruker END-nummeret ved forespørsler da bokstavkodene som er vist i AIP ikke er i bruk. Områdene er vist i Skydemon og det nye digitale M517 kartet som blant annet kan sees her eller lastes ned herfra. En forenklet uoffisiell skisse over fareområdene rundt Kjeller er vist her

Nyheter

Previous article

Bruk av luftsportsområdene
NOTAM

Next article

Kjeller RMZ/TMZ