Om Landingstrening

Minner om konsesjonsbestemmelsene som sier at det ikke er anledning til å benytte plassen til kontinuerlig landingsøvelser med mindre det utføres som en del av utsjekk til første soloflyging eller i forbindelse med opp flyging til flysertifikat.  Søknader om slike landingsøvelser skal heretter gjøres via MyPPR.no, og angi i meldingsfeltet hva slags flyging det søkes om. Merk at godkjenning av slik flyging normalt bare gis på dagtid og ikke på søn- og helligdager. Dette for å begrense støyplagene for våre naboer. Liste over godkjente PPR finnes her