Seks dager med landningstrening innvilget.

Samfunnet løsner litt opp igjen og mye av vår virksomhet ser ut til å komme tilbake til normalen. Mange av oss som flyr har derimot kommet litt på etterskudd med våre «skills» spesielt med tanke på landinger og i den forbindelse har KAS søkt LT om avvik fra konsesjonen med tanke på landingsrunder og forbud mot dette.

Etter en positiv høringsrunde i Lillestrøm kommune, har vi fått innvilget seks dager med landingstrening. Disse dagene er som følger

  • TIRSDAG 02.06
  • ONSDAG 03.06
  • TORSDAG 04.06
  • MANDAG 08.06
  • TIRSDAG 09.06
  • ONSDAG 10.06

ALLE DAGER FRA 0900 til 1600.

Det er veldig viktig at disse dagene og tidene blir overholdt!

Håper dere benytter anledningen til å banke litt rust, ta gjerne med en instruktør.

Etter denne tiden går vi tilbake til konsesjonsvilkårene igjen, kun T/G ved solosjekk, skolesjekk og skill test.