Hei.

Som mange har fått med seg foregår det testing av AW101 «Sar Queen» om dagen.

Det vil fortsette noen uker til, og i dag Torsdag blir det test av F-16 i tillegg.

Når disse maskinene testflys må det påregnes en del venting for andre luftfartøy, og touch-and-go trening

bør unngås. (Vanlig Kjeller trafikk er noen ganger mer enn nok)

Testprogrammene er omfattende og det er viktig at crew får jobbe mest mulig uforstyrret.

I dag planlegges takeoff kl 10.00 for første maskin, og deretter vil det bli en del aktivitet i normal arbeidstid.

Kan ikke si noe mer presist om tidspunkter.

 

 

Med vennlig hilsen / Best regards,

 

Herman Døhlen

AFIS officer/Warehouse operative

Logistics

Kongsberg Aviation Maintenance Services

Mobile 911 48 714

herman.dohlen@kams.kongsberg.com