Kjeller Aero Senter (KAS) leier av Forsvaret det området som betegnes Småflyhavna og muligheten til å bruke rullebanen.

Kostnadene ved å inneha konsesjon og drive Småflyhavna deles på pilotene og fly med oppholdstillatelse.

Det er en avgift for å ha fly på Kjeller samt et brukertilskudd for hver pilot som flyr fly som har opphold på Kjeller.

Besøkende fly betaler i stedet en landings- og parkeringsavgift, se Flyplass Informasjon.

2024:

Pilot brukertilskudd:
Kr 2000,00

Oppholdstillatelse pr fly:
Fly og helikopter kr 6759,00

KAS er momspliktig og beløpene inkluderer 25% mva til staten.

Faktura for brukertilskudd (pilotavgift) sendes ut etter første flygning registrert i klubbenes bookingsystemer.
Betales til:
Kjeller Aero Senter
Småflyhavna
2007 Kjeller
Kontonummer: 5010.06.19498