Luftsportsområdene erstattes av fareområder

Avinor har bestemt at luftsportsområdene skal fjernes og erstattes av fareområder, og dette skal gjelde fra i morgen 21.3.24. De nye fareområdene rundt Kjeller gjelder fra bunn i TMA og opp til 6000 fot. Bruken av områdene er som for de gamle luftsportsområdene men Oslo APP ønsker at vi bruker END-nummeret ved forespørsler da bokstavkodene som er vist i AIP ikke er i bruk. Områdene er vist i Skydemon og det nye digitale M517 kartet som blant annet kan sees her eller lastes ned herfra. En forenklet uoffisiell skisse over fareområdene rundt Kjeller er vist her